תקנון האתר

תקנון כללי

 

כניסה לאתר, המצוי בבעלות חברת גומי כל יחיאל בע"מ ( ולהלן " החברה") בשליטתה והשימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. שינויים יכולים להיעשות על ידי החברה וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. אם אינך מסכים להסכם זה ו/או לחלקו אינך מורשה להשתמש באתר באופן ו/או בצורה כלשהיא.

 

      החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו.

 

      האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS). ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

 

      אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

 

      כל המידע המצוי באתר (להלן: "המידע"), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.

 

     סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל החברה ) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 

      אתר החברה  מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו.

 

  1.       הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

  2.  אתר האינטרנט "www.gymmastery.com" של גומי כל יחיאל בע"מ בע"מ (להלן: "החברה") משמש כאתר תדמית ואתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי ספורט לרבות ביגוד והנעלה , על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

  3.   המבצעים ו/או המתקיימים באתר הם מבצעים ו/או מחירים לאתר האינטרנט בלבד !!!
           לא ניתן לקבל או לממש את המבצעים ו/או המחירים של אתר האינטרנט בחנויות הרשת או להשתמש בכרטיסי המועדון השונים . ניתן להשתמש בכרטיס מועדון מגה ספורט בלבד !!! אלא אם נקבע אחרת במבצע מוגדר מראש.

  4. . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה . עקב כך, אשר על כן ,הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

  5. . גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  6.  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.